Dive koje su tu, a mi ih zaboravljamo: Radmila Karaklajić

Bila jednom jedna zemlja koja je negovala kulturu izražavanja i kvalitet muzike… Da li mladi znaju ko je Radmila Karaklajić?...