Doručak za strance koji posete Srbiju…

Šta je pravi SRPSKI DORUČAK? Da li su to kavurma, čvarci ili pak proja...