Treća “Zlatna Malina” za VIDEO SPOTOVE I SINGLOVE 2021.

Prva ZLATNA MALINA ZA VIDEO SPOTOVE u Srbiji je objavljena na našem portalu 2019.godine....