Goca Tržan iz 1994. Prava Rockerka i godinu dana pre Tap 011