Šta smo mi “mladi” od TRIDESET i više godina, mogli da kupimo za 100 evra, koje ne primamo?