Pop Culture: Šta je “umetnica” htela da pokaže?

Piše autor Vivstars-a: Aleksandar M. Arsenijević Muzička scena u Srbiji je uvek bila inspirativna:...