Ličnost Meseca: Devojka za primer, Mama iznad situacije