Bbc: Kako je Kirk Daglas pomogao da se ukine crna lista Holivuda