Ugledni ljudi i mediji: Jasmina Mošić “Politika ad”

Kao neko ko prati sve medije, da li mediji danas, nemaju šta da ponude...