Sve je pošlo naopako kada su ukinuli Crtani u 7 i 15