Teorije i zablude: Španska groznica, Kuga i Korona