Rihanna je postala nacionalni simbol ove republike