Njega su zvali novi Toše a ona je snimila veliki Hit. Nisu se snašli.

Do pre petnaest godina, postojali su festivali sa kojih su se izdvajali veliki hitovi,...