Dragi čitaoci Vivstarsa…

Vivstars završava ovu godinu, kao 100% nezavisni web magazin, koji neguje Kreativno novinarstvo i originalne priče o Popularnoj kulturi. Sa malo grešaka koje se dešavaju vrednim ljudima i onima koji se trude da menjaju svet na bolje, u narednom periodu smanjićemo komentare (ježimo se botova, neproverenih izjava, insinuacija i onih pojedinaca, koji ne shvataju fiktivne tekstove.)

Prioritet će biti; kratke priče, razbibriga u vremenima cenzure i šunda – koji se opet vratio, kao u najcrnjim vremenima devedesetih. Kreativni tim slobodnih umetnika će i dalje za vas stvarati, kao na našem početku pre šest godina, zanimljive teme, kratke osvrte na društvene događaje i ostajemo jedino web mesto – koje neguje kolumne i fiktivne zabavne priče. – Nismo i nećemo biti proizvođači režimskih javnih ličnosti, i pazićemo malo više o kome i o čemu pišemo.

Vivstars.com magazin

Made in EU