Diskusija: Papa, LGBT i brakovi i Poljska protiv abortusa

You may also like...

2 Responses

  1. Lino says:

    Svi imamo pravo na slobodu sa kim cemo spavati i da li cemo roditi ili u nekim trenucima odluciti da ne zelimo