Samo u USA živi blizu MILION SRBA – a ovoliko u zemljama EU

Glavno je pitanje svih ovih godina, koliko zaista Srba živi u svetu i kolika...