Samo u USA živi blizu MILION SRBA – a ovoliko u zemljama EU