Vest Nedelje: SKOJ “protiv” ove PEVAČICE koja će nastupati ispred Skupštine

SKOJ zahteva da se sa liste učesnika izbaci ova pevačica…. Savez komunističke omladine Jugoslavije...