Retrovizija: Njenu pesmu svi znamo, ona je pevačica bez mrlje u karijeri a podseća na Tajči