Poštovana Olivera Katarina…

Draga i poštovana Olivera Katarina… Imamo takvu glumicu, živu legendu koja sedi “u tišini”...