Pomoć Frilenserima i nova muka za ove inteligentne ljude!?

Nova hajka i nova briga za ljude koje ova zemlja, trenutno uopšte ne ceni…...