Diva, koja je preminula od slomljenog srca: Marija Kalas i Onazis