Gde je nestala dobra dikcija? Piše: Irena Popović Jarchov

Vivstars: Da li su pismeni, dikcijski tačni i pravi novinari-voditelji poput Vas, iza kamera,...