Ljudi su zavidni i surovi. Ovako im je odgovarala Dijana Milojković