Komentar dana: 100 evra za dva “truta”

Iz Ugla običnog posmatrača: novinar Alexandar M. Arsenijević “Mladi” od 16 do 29 godina...