Lidija Vukićević “Retka ptica se uvek gađa ali vrabac ne”

Uvek dosledna sebi i prepoznatljiva  Lidija Vukićević je vremenom pokazala da Individualnost nema rok...