Da li je moguće da Maja, Jala i Buba i Mc Stojan pišu “Trending Istoriju?”