Gradska Devojka “Hej momci u Poršeu ispunite mi želju.”

…Čekala sam u dugačkom redu za sto evra, i bila sam jedina sa maskom...