Dečko Elene Karić: Od Mišel Fajfer do Marine Abramović…

Kažu neki mislioci, da kada urbana osoba prođe sito i rešeto, da se na...