Ličnost dana: On je najmlađi gradonačelnik u Republici Srpskoj