Od Splita do Beograda: Poslednja zajednička pesma-pisma.

Od desetina anti ratnih pesama, uvek se negde nađu i one huškačke – koje...