Od Splita do Beograda: Poslednja zajednička pesma-pisma.