Konstrakta i čuvene Borosane

Originalnost Konstrakte i njene ekipe, već na prvoj probi ESC-a je vidljiva a ono...