Nasilnik sa Ade (VIDEO) U šta smo se to pretvorili?

Obratite pažnju na samo jedan detalj! Taj detalj je – da dok nasilnik maltretira...