Šta smo mi “mladi” od TRIDESET i više godina, mogli da kupimo za 100 evra, koje ne primamo?

Satira Dana: Mi, generacija, koja je preležala sve ovdašnje viruse – počev od velikih...