Šta sve možeš (ne) kupiti, ako primaš “Socijalu?”

Lični stav: A.M. Arsenijević Poznajem ljude koji primaju socijalnu pomoć. … Continue reading Šta sve možeš (ne) kupiti, ako primaš “Socijalu?”