vivstars

Vivstars.com  je Celebrity & Lifestyle online Magazin posvećen Urbanoj populaciji sa raznolikim tekstovima. Ono što nas čini drugačijim na web nebu regiona su jedinstvene kolumne Big MAMA!, Ispovest… kao i Modna Policija. Cilj Vivstars-a je da zabavi čitaoce i da u Demokratskom društvu bude nezavistan sa slobodom govora svih autorskih tekstova. Mesečno portal poseti preko 450.000 ljudi.

MARKETING  vivstars011@gmail.com

Idejno rešenje web i blog V!VSTARS A.Arsenijević. Autor A.Arsenijević